Bouw

De bouw vraagt om een flexibele inzet van mens en materieel met een hoge mate van nauwkeurigheid. Schenkel Civiel kan dit volledig uitvoeren met eigen apparatuur. De dienstverlening voor de bouw omvat o.a.:

  • Inmeten bestaande / beschikbare ruimte
  • Uitzetten rooi- / stramienlijnen
  • Uitzetten bouwkuipen
  • Uitzetten / inmeten funderingspalen
  • Betonmaatvoering
  • Uitzetten / inmeten ankers

U bepaalt zelf welke onderdelen van de maatvoering u wilt uitbesteden en welke u in eigen beheer uitvoert. Wij vullen alleen die delen in die u juist niet wilt / kunt uitvoeren. Deze manier van werken geeft u een grote mate van flexibiliteit en een goede controle op de kosten.

Heeft u bouwplannen? Neem dan contact met ons op.