Projecten

Uitgevoerde projecten zijn divers van aard. Een kleine selectie:

 • Toezicht herstructurering Kwelderland te Delfzijl
 • Maatvoering dijkverlegging Voorsterklei en Cortenoever
 • Toezicht realisatie ontwikkeling Haren Noord
 • Maatvoering nieuwbouw Old Wold te Winschoten
 • Maatvoering en aanmaak grondverzet modellen Koning Willem Alexander Kanaal te Emmercompascum
 • Maatvoering diverse bruggen te Blauwestad
 • Aanmaak grondverzet modellen tunnelbak in “Haak om Leeuwarden”
 • Maatvoering elektrische installatie baanverlenging vliegveld Eelde
 • Grond depot ontmanteling Heveskes te Delfzijl
 • Herinrichting entree Akzo te Delfzijl
 • Maatvoering uitbreidingsplan Oostindië te Leek
 • Maatvoering aanleg sportvelden in Groningen en Stadskanaal
 • Maken revisie werk vernieuwing openbare verlichting Delfzijl
 • Peilwerkzaamheden kleine watergangen gemeente Groningen
 • Inmeten diverse kunstwerken Waterschap
 • Inmeten kade hoogtes watergangen provincie Groningen
 • Monitoring scheurvorming kunstwerken
 • Maatvoering diverse gemalen Blauwestad
 • Maatvoering diverse kades Blauwestad
 • Maatvoering sluis noordzijde Oldambtmeer
 • Maatvoering stadsvernieuwing Assen

Wilt u meer weten? Neem contact op!