Privacy

Schenkel Civiel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Schenkel Civiel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Schenkel Civiel gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u bij Schenkel Civiel een contactformulier invult wordt deze informatie enkel gebruikt om u de gevraagde informatie te leveren.
  • Anonieme gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Schenkel Civiel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Schenkel Civiel, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@schenkel-civiel.nl. Deze Privacy Policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Cookie policy en Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Cookie policy en Privacy policy.

december 2016